Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)  Nieuws RSS

Samen met lokale verenigingen en partners werken we aan een aanbod voor buitenschoolse activiteiten. Wil jij ook meewerken aan een leuk, gevarieerd naschools of vakantie-aanbod? Neem dan snel contact op.

BOA is een initiatief van de Vlaamse Overheid, waarbij aan de gemeenten gevraagd wordt om naar 2026 toe een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Een aanbod waarbij alle lokale partners (scholen, kinderopvang, verenigingen …) zo goed mogelijk samenwerken en hun aanbod op elkaar afstemmen.

Hierbij ligt de focus op 3 basisdoelen:

  • kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden geven
  • ouders de kans bieden om werk, opleiding en het gezinsleven vlot te combineren
  • een aanbod dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

BOA Machelen

Onze gemeente ging meteen aan de slag. Verschillende werkgroepen en partnerschappen werden opgericht. Zij legden alvast een eerste basis. 

We starten met eigen gemeentelijke activiteiten in samenwerking met lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen en partners. Als we hiermee niet voldoende variatie kunnen aanbieden, gaan we op zoek naar externe partners om het aanbod aan te vullen.

Momenteel testen we een naschools aanbod in een eerste school (De Windroos) en breiden we het gemeentelijk vakantieaanbod geleidelijk uit met extra kleuteraanbod vanaf 2,5 jaar voor speelpleinen, Lacrossekamp, voetbalkamp, opvang door 3wplus in herfst-, kerst- en krokusvakantie … Na evaluatie van deze testfase, sturen we bij waar nodig en rollen we verder uit.

Meewerken

Wil jij samen met ons een leuk, gevarieerd naschools aanbod of vakantie-aanbod uitstippelen? Dat kan! Neem dan zeker contact op. We voorzien financiële ondersteuning afhankelijk van de aard van de aangeboden activiteiten. 

Je aanvraag meteen online doen

Meer info:
www.opgroeien.be/boa
onderwijs@machelen.be 

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2024 12.01 u.