Buurtfeest en feestcheque

Mensen samenbrengen in een ontspannen sfeer van verbondenheid en ontmoeting, dat is het doel. 

En wat is er beter om de sfeer in de straat, in een wijk, in een buurt te bevorderen, dan samen de schouders te zetten onder één initiatief, zoals bijvoorbeeld een gezellige barbecue in de zomer.

Het gemeentebestuur geeft de organisatie van een straat-, wijk- of buurtfeest dan ook graag een financieel duwtje in de rug met een feestcheque van maximaal 250 euro.

Voorwaarden

1 keer per jaar kan u een feestcheque van maximaal 250 euro aanvragen indien u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • initiatiefnemers wonen in de betrokken straat of op betrokken plein
  • de activiteit moet zich richten tot alle inwoners van de bedoelde straat of plein
  • privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten.

Procedure

Wenst u voor uw buurtfeest een feestcheque te ontvangen, bezorg dan een ingevuld aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Vergeet niet dat u uw evenement zelf ook moet aanvragen. Informatie hierover vindt u op https://www.machelen.be/evenement-aanvragen