Buurtfeest en feestcheque

Als gemeente willen we het samenbrengen van mensen in een ontspannen sfeer van verbondenheid en ontmoeting stimuleren. Een straat-, wijk- of buurtfeest is hier een mooi voorbeeld van.

Wat is er beter om de sfeer in de straat, in een wijk, in een buurt te bevorderen, dan samen de schouders te zetten onder één initiatief, zoals bijvoorbeeld een gezellige barbecue in de zomer.

Het gemeentebestuur geeft de organisatie van een straat-, wijk- of buurtfeest dan ook graag een financieel duwtje in de rug!

Voorwaarden

Voor het bekomen van een feestcheque (max. 125 euro) dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • initiatiefnemers wonen in de betrokken straat of op betrokken plein
  • de activiteit moet zich richten tot alle inwoners van de bedoelde straat of plein
  • privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten.

Procedure

Wenst u voor uw buurtfeest een feestcheque te ontvangen, bezorg dan eenĀ ingevuld aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Vergeet niet dat u uw evenement zelf ook moet aanvragen.