Contactgegevens en hulplijnen

VEELGESTELDE VRAGEN

ALGEMENE INFO CORONAVIRUS

COMMUNICATIE VLAAMS CRISISCENTRUM

INFO I.V.M. BUITENLANDSE REIZEN

  • Callcenter Buitenlandse Zaken - 02 501 40 00 (Tussen 9 en 20 uur).

VRAGEN OVER ECONOMIE

VRAGEN OVER ONDERWIJS

KIND EN GEZIN

ANDERSTALIGE INFO

HULPVRAGEN HUISELIJK GEWELD

https://1712.be/Portals/1712volw/Files/Documents/1712_Poster_Conflicten_Corona_Print.pdf

HULPLIJNEN

Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun openingsuren. Een overzicht: