Contactgegevens en hulplijnen

ALGEMENE INFO

INFO I.V.M. BUITENLANDSE REIZEN

MEDISCHE INFO

  • Online medische chat: Patiënten kunnen gratis inloggen en vragen stellen in verband met COVID-19. Krijg onmiddelijk een betrouwbaar en gepersonaliseerd antwoord van de huisartsen. De chat is elke dag van de week geopend van 9 u. tot 14 u.

VRAGEN OVER ECONOMIE EN WERK

VRAGEN OVER ONDERWIJS

KIND EN GEZIN

ANDERSTALIGE INFO

HULPVRAGEN HUISELIJK GEWELD

Affiche met 5 belangrijke tips tegen huiselijk geweld.

HULPLIJNEN

Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun openingsuren. Een overzicht: