Gemeentediensten gesloten: 18 maart - 3 mei

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen heel wat van onze gemeentediensten sluiten van 18 maart tot en met 3 mei. Wij blijven maximaal telefonisch en via mail beschikbaar. Bekijk hieronder hoe het zit per dienst:

Woonzorgcentrum Parkhof

 • Het woonzorgcentrum Parkhof is gesloten voor bezoekers.
 • Externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële taken mogen wel nog binnen.
 • De mensen die toch binnen mogen, zullen dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten volgen als het personeel.
 • Het cafetaria is gesloten, zowel voor bezoekers als voor de residenten.
 • De nodige voorzorgmaatregelen wat betreft hygiëne en dergelijke meer worden genomen.
 • Elke toegelaten bezoeker wordt gevraagd zich te registreren.

Gemeentehuis
Sociaal Huis
Bosveldsite

Deze gemeentediensten zijn vanaf 18 maart gesloten.
Wij blijven maximaal telefonisch en via mail beschikbaar.

=> website en Facebookpagina

=> e-mail

Onze diensten doen er alles aan om u zo snel mogelijk te antwoorden. In uitzonderlijke gevallen en bij hoogdringendheid kan de dienst beslissen een afspraak met u te maken. In dat geval, gelieve de social distancing te respecteren.

=> telefoon

Bel ons op 02 254 12 11, elke werkdag tussen 9 en 16 uur.

GBS De Fonkel

Voor de laatste info over onze basisschool kan je terecht op hun website en Facebook-pagina:

Kinderopvang

De gemeentelijke kinderopvang blijft open.

Dorpsrestaurant

De dorpsrestaurants in 't Kanthof (Nieuwstraat 5B in Machelen) en in GC 't Kwadrant (Kosterstraat 2 in Diegem) zijn gesloten.

Klanten kunnen een maaltijd aan huis laten bezorgen via de thuisdiensten.
Neem contact op met de diensten via 02 255 01 84.

Wijkwerken

De zitdagen van Wijkwerken worden voorlopig opgeschort.
Prestatieformulieren zullen nog wel verwerkt worden.

Bibliotheek, evenementen, bijeenkomsten en activiteiten 

In de gemeentelijke accommodaties op onderstaande lijst worden alle activiteiten opgeschort tot en met 30 juni:

 • Bosveldsite
 • Sporthal Bosveld
 • Sporthal Robusta
 • Jeugdcomplex Diegem
 • Voetbalcomplex Woluwelaan
 • Tenniscomplex
 • Sportzaal GBS De Fonkel

De cafetaria's van de sportinfrastructuur zijn gesloten. 

Concreet betekent dit dat de paaskermis, junikermis, braderie/jaarmarkt en rommelmarkt Diegem en Machelen en de Biomarkt in het woonzorgcentrum worden afgelast. Ook Machelen Zomert op 5 juli gaat niet door. 

Tot en met 30 juni worden er ook geen materialen uitgeleend en geen verkeersborden voor evenementen geplaatst. Voor werken en inname openbaar domein voor bijvoorbeeld een verhuis, blijft dit laatste wel mogelijk.

De bibliotheken van Machelen en Diegem sluiten tot en met 30 juni. Alle materialen zijn verlengd tot na de maatregelen. Wie zijn uitgeleende materialen vroeger terug wil brengen, mag ze deponeren in de inlever-brievenbus.

Al onze speeltuinen zijn gesloten tot en met 30 juni. Dit geldt ook voor alle BUITENspeeltuinen.