Deskundige handhaving - huisvesting

Voltijds – B1-B3 – contractueel – onbepaalde duur

Functie

Je voert de opdrachten uit van je diensthoofd en adviseert je dienst en je diensthoofd bij het realiseren van de doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de klanten. Je maak deel uit van het woonoverleg en de woonraad in kader van de interlokale vereniging regionaal huisvestingsbeleid.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
  • mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven bij de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk 23 september 2021. Deze termijn werd verlengd.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst op 02 254 12 58.