Dienst voor Onthaalouders

Taken

  • Organiseren van dagopvang voor kinderen van 0 jaar tot 36 maanden + naschoolse opvang (onder toezicht van en gesubsidieerd door Kind en Gezin).
  • Informeren van opvangmogelijkheden in Machelen-Diegem aan toekomstige of jonge ouders.
  • Begeleiden van onthaalouders, observeren en begeleiden van de opvangkinderen en eventueel begeleiden en doorverwijzen van gezinnen met problemen.

Opvangmomenten

Een onthaalouder vangt kindjes op tussen 7 u. en 18 u. 

Voor wie?

Opvang van kinderen tussen 0 maand tot 36 maanden en buitenschoolse opvang tot de leeftijd van 12 jaar. Momenteel wordt er geen inclusieve opvang aangeboden. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

Kostprijs

De ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen, volgens de tarieven van Kind en Gezin. De nieuwe tarieven van Kind en Gezin kunt u terugvinden op www.kindengezin.be. Voor meer informatie over de prijzen kunt u ook contact opnemen met de Dienst voor Onthaalouders, via 02 752 40 30 of onthaalouders@machelen.be.

Hoe aanvragen?

Lokaal loket kinderopvang