Dienstvrijstellingen

Je hebt recht op dienstvrijstelling wanneer:

 • je optreedt als vrijwilliger van een brandweerkorps of korps voor burgerlijke bescherming, voor dringende hulpverlening
 • je optreedt als actieve vrijwilliger van het Rode Kruis of van het Vlaamse Kruis: maximum vijf werkdagen per jaar
 • je optreedt als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau, een stemopnemingsbureau of een hoofdstembureau bij de verkiezingen: de dag van de verkiezingen als je dan moet werken
 • je lid bent van een hoofdstembureau: de nodige tijd om de bij de kieswetgeving voorgeschreven vergaderingen van de hoofdbureaus bij te wonen
 • je beenmerg afstaat: maximum vier werkdagen per afname
 • je organen of weefsel afstaat: de nodige duur van de onderzoeken, de ziekenhuisopname en het herstel
 • je bloed, plasma of bloedplaatjes geeft: op de dag van de gift zelf, voor de tijd die naargelang het geval nodig is voor de gift, waarin inbegrepen de verplaatsingstijd naar en van het dichtstbijzijnde afnamecentrum van de woon-werkplaats (maximaal tien keer per jaar)
 • je borstvoeding geeft op het werk: de nodige tijd (maximum een half uur per pauze). Duurt de werkdag minstens 4 uur, heb je recht op 1 pauze. Duurt de werkdag 7u30 of meer, dan heb je recht op 2 pauzes die je in één of twee keer kan opnemen
 • je tijdens je zwangerschap op prenataal onderzoek gaat tijdens de diensturen: de nodige tijd
 • je zetelt in een selectiecommissie: de nodige tijd tot maximum norm van je normale dagrooster.

Je hebt daarnaast nog jaarlijks recht op 2 dagen dienstvrijstelling:

 • 1 dag, te bepalen volgens de dienstregeling en jaarkalender en
 • de vrijdag na OH- Hemelvaart.