Directeur GISO

Functie

Als directeur van het GISO heb je de leiding over personeel en leerlingen, je bepaalt samen met de technisch adviseur-co├Ârdinator het beleid, je co├Ârdineert en houdt toezicht, en je vertegenwoordigt de school naar ouders, inspectie en overheid.

Het GISO is een gemeenteschool en je rapporteert aan de teamcoach Welzijn van het lokaal bestuur Machelen.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma’s opsturen, e-mailen of afgeven.

Dit doe je:

  • per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • per e-mail aan personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Solliciteren kan tot uiterlijk 11 mei 2021.

Meer informatie?

  • Lees de volledige bundel in bijlage.
  • Contacteer de personeelsdienst tijdens de kantooruren op 02 254 12 58
  • Contacteer de heer Willy De Bouw, directeur GISO, tijdens de schooluren op 02 251 53 50