Eénrichtingsverkeer Viaductstraat Nieuws RSS

De Viaductstraat is momenteel een tweerichtingsstraat. Eind maart/begin april wordt de rijrichting hier aangepast naar éénrichtingsstraat, richting Woluwelaan.

Deze wijziging start zodra de Beaulieuwijk afgesloten wordt van de Woluwelaan naar aanleiding van de werken.

Indien de evaluatie positief is, is het mogelijk dat deze wijziging ook na de werken behouden blijft.

Je kan je mening hierover geven op www.machelen.be/viaduct.

Gepubliceerd op woensdag 24 maart 2021 9.10 u.