Eerste bezoek aan nieuwe kinderdagverblijf Nieuws RSS

De eerste kijklustigen konden in september het nieuwe kinderdagverblijf in het centrum van Machelen bezoeken. Het gebouw maakt deel uit van de nieuwe ‘Machtige’ centrumbuurt die in een publiek-private samenwerking met de gemeente realiseert.

Naast het kinderdagverblijf komt er onder andere ruimte voor een 100-tal appartementen, 26 woningen, ruimtes voor buurtfuncties, groenruimtes en doorsteken voor fietsers en voetgangers. Begin volgend jaar nemen de kinderen en hun begeleiders hun intrek in het nieuwe gebouw. 

Hedendaags gebouw met veilige buitenspeelruimte 

Het nieuwe gebouw voldoet aan de hedendaagse normen inzake kinderopvang en duurzaamheid. Alle leefgroepen zullen zich bevinden op het gelijkvloers. Voor de voor- en naopvang is er centraal een polyvalente ruimte die ook na de opvanguren kan gebruikt worden bijvoorbeeld voor opleidingen, infoavonden voor ouders, personeel en onthaalouders. Ook buiten bevalt er veel te beleven met veel speelmogelijkheden in een groene omgeving. De kindjes hebben toegang tot een veilige, afgesloten binnentuin als open speelruimte. 

Van 55 naar 72 opvangplaatsen

Rond nieuwjaar wordt de verhuis georganiseerd en zal er plaats zijn voor 72 kinderen in ons kinderdagverblijf. Met deze nieuwe locatie creëren we dus 17 extra kinderopvangplaatsen. Een noodzakelijke uitbreiding aangezien de stijging van het inwonersaantal zich het sterkst doorzet onder de jeugd. 

Nieuwe opvangmethode 

Met de komst van het nieuwe kinderdagverblijf zal ook de opvangmethode veranderen. De horizontale leefgroepen worden ingeruild voor verticale leefgroepen, waarbij baby’s, kruipers en peuters samen in één groep opgevangen worden. Zo blijft elk kindje in principe bij dezelfde begeleiding en dezelfde kinderen. Kleine kinderen kunnen leren van de grote, terwijl grote kinderen het vaak leuk vinden om mee te zorgen voor de kleintjes. 

Loket voor kinderopvang 

Het nieuwe gebouw biedt ook de mogelijkheid een éénloket voor kinderopvang te creëren. De dienst Opvanggezinnen, de externe consultatiedienst van Kind en Preventie zullen hier samen met de directie van de kinderopvang op één niveau samen zitten. Ook de samenwerking met het Huis van Kind wordt versterkt in de strijd tegen kinderarmoede. 

Nieuwe naam 

Een nieuwe locatie vraagt een nieuwe naam. Daarvoor werd een wedstrijd onder de bewoners en het personeel van de kribbe georganiseerd. De winnende naam werd ingezonden door twee kinderverzorgsters, de Madieliefjes.

Gepubliceerd op dinsdag 25 september 2018 11.05 u.