Energieaudit, warmtescan en renovatiebegeleiding

Voor al je vragen rond duurzaam wonen, energie besparen, isoleren, zonnepanelen, premies en de Mijn Verbouwlening kan je het hele jaar door terecht bij het Energiehuis 3Wplus. Ze helpen je ook bij het interpreteren van de thermografische luchtfoto van je woning.

Advies op maat aan huis 

Slecht geïsoleerde daken, muren en ramen resulteren in aanzienlijk energieverlies, wat zich vertaalt in hogere energiekosten op de factuur. Om dit probleem aan te pakken, kan je het hele jaar door een energieaudit aanvragen. Een energiedeskundige bezoekt je woning om de isolatie, technische installaties en hernieuwbare energiemogelijkheden te onderzoeken. 
 
Bovendien kan de deskundige, bij lage buitentemperaturen, een warmtescan uitvoeren met een warmtebeeldcamera om warmteverlies zowel binnen als buiten te identificeren. De resultaten worden samengevat in een rapport met verbeteringsstappen, kosten, informatie over premies en details over aannemers. 
 
Een energieaudit kost in Machelen slechts 25 euro. Personen die tot de beschermde doelgroep behoren hebben recht op een gratis energieaudit; deze kan je hier aanvragen. Wie plannen heeft voor energierenovaties, kan na de audit gratis renovatiebegeleiding krijgen bij het vinden van aannemers, offertevergelijking en premieaanvragen. 

Aanvragen voor een energieaudit, al dan niet met warmtescan en renovatiebegeleiding, kunnen worden ingediend via benoveren@3wplus.be. Voor algemene vragen over premies en leningen kan je ook terecht bij de chatbox van Energiehuis 3Wplus