Erkenning aanvragen

Elke Machelse vereniging kan een erkenningsaanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Om erkend te kunnen worden moet uw vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan omschreven in het bijgevoegde erkenningsreglement.