Evaluatie gewijzigde verkeerssituatie Nieuws RSS

Enkele maanden geleden wijzigden we de Viaductstraat, E. Vanden Berghestraat en J. Roelantsstraat naar éénrichtingsstraten. Wat vind jij van deze nieuwe situatie?

>> VUL DE VRAGENLIJST IN

We zouden het appreciëren indien zoveel mogelijk inwoners ons hun mening bezorgen. Daarom willen we vragen aan iedereen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst invullen vraagt slechts 5 minuten tijd.

Jouw mening zal bijdragen aan een grondige evaluatie of deze tijdelijke maatregelen ook in het toekomstig mobiliteitsplan een permanent karakter kunnen krijgen.

We stellen ook een aantal algemene vragen om meer inzicht te krijgen in het mobiliteitsprofiel van de bewoners, dit ter ondersteuning van het algemene mobiliteitsbeleid van de gemeente.

U vult de vragenlijst volledig anoniem in.

Indien u dat wenst, kan u uw email-adres achterlaten om mee te doen aan toekomstige bevragingen van de gemeente in kader van mobiliteit. Ook dan zal uw email-adres niet gekoppeld worden aan de antwoorden die u gaf op de vragenlijst. Uw email-adres wordt bovendien alleen bijgehouden met als doel u te mailen in verband met bevragingen rond mobiliteit.

Bedankt!

Indien u bijkomende vragen heeft, mag u altijd contact opnemen met An Verdeyen, mobiliteitscoördinator Machelen, 02 752 40 31 of mobiliteit@machelen.be

>> VUL DE VRAGENLIJST IN

Gepubliceerd op donderdag 23 september 2021 10.11 u.