Extra controle op het weggooien van peuken Nieuws RSS

Tijdens de week van 2 oktober wordt er extra gecontroleerd op het weggooien van peuken tijdens de Week van de Handhaving.

Van 2 tot 8 oktober 2023 vindt de 7e Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats.

Sigarettenpeuken vormen het grootste deel van het zwerfvuil en veroorzaken ernstige milieuproblemen. Klachten en opmerkingen over dit asociale gedrag nemen toe, waardoor de gemeente actie onderneemt.

Tijdens deze week zullen gemeentelijke diensten, lokale politie, gemeenschapswachten, Incovo en Interza extra toezicht houden op het weggooien van peuken op de openbare weg. Zowel wandelaars als fietsers en automobilisten worden hierbij aangesproken. Er zal worden gesensibiliseerd en rokers krijgen gratis zakasbakjes aangeboden. Als er geen vuilnisbak in de buurt is, kunnen rokers hun peuken tijdelijk in het zakasbakje bewaren om later correct weg te gooien. Overtreders van de regels kunnen echter ook rekenen op beboeting.

Sigarettenpeuken horen thuis in de vuilnisbak en nergens anders. Geen vuilnisbak in de buurt? Hou je peuk dan even bij in een zakasbakje, makkelijk voor in je broekzak!

Gepubliceerd op maandag 4 september 2023 9 u.