Familiehulp neemt poetsdienst aan huis over Nieuws RSS

Familiehulp neemt vanaf 31 december de poetsdienst aan huis over. Zowel de 10 huishoudhulpen als de 120 klanten kunnen beslissen of ze mee de overstap maken.

We biedende garantie op tewerkstelling aan dezelfde loonvoorwaarden en een professionele dienstverlening.

Sterke en betrouwbare partner

De beperkte schaal van de huidige dienstencheque-onderneming in deze krappe arbeidsmarkt, maakt het zelf organiseren en aansturen van poetshulp aan huis minder en minder efficiënt. Met Familiehulp is een sterke en betrouwbare partner gevonden om de poetsdienst aan huis kwaliteitsvol te blijven garanderen. Zij bieden een ruim zorgaanbod, een maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.¬†

Het lokaal bestuur blijft een sociaalmaatschappelijke voortrekkersrol spelen in het zorg- en ouderenbeleid. Onze thuisdiensten blijven ook zeker bestaan. Meer zelfs, we willen evolueren naar een ouderenloket met een uitgebreid netwerk van partnerschappen. Het middenveld is ondertussen op een grotere en meer efficiënte schaal¬†georganiseerd zodat we via partnerschappen meer zekerheid aan onze cliënten kunnen bieden voor voldoende kwalitatief aanbod poetshulp aan huis.

De visie van de partner moest nauw aanleunen bij de beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur. Daarom is vooral gekeken naar middenveldorganisaties met

Garantie op zorgverlening en tewerkstelling

De 120 klanten van de poetsdienst aan huis kunnen van hun vertrouwde dienstverlening blijven genieten. Met elke klant wordt contact opgenomen om de werking van Familiehulp voor te stellen. Elke klant behoudt de keuzevrijheid om over te stappen naar onze partner of een eigen dienstverlener te kiezen. 

De huishoudhulpen mogen in alle vrijheid kiezen of ze de overstap naar Familiehulp maken. Hun werkzekerheid is ook bij Familiehulp gegarandeerd.

Voor meer informatie kan je terecht bij onze thuisdiensten via thuisdiensten@machelen.be of op 02 255 01 84.

Gepubliceerd op vrijdag 9 juni 2023 7.57 u.