Geboortebos

Dit najaar zijn we gestart met de aanplanting van een geboortebos. Zo zorgen de allerkleinsten in onze gemeente voor frisse lucht. Letterlijk! De bomen die voor hen geplant worden, dragen bij aan de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving, ze leveren schone lucht en verminderen de hoeveelheid CO2.

Een geboorteboom uit bovendien op symbolische wijze dat elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde, groene wereld. Daarnaast creëren we voor ouders een herinnering aan de geboorte van hun kindje.

De aanplant van het geboortebos draagt ook bij aan onze ambitie om tegen 2024 voor elke inwoner een extra boom te planten in Machelen-Diegem, wat gelijk is aan 15.582 bijkomende bomen.

Plantdag

Jaarlijks organiseren we een plantdag in het geboortebos.

In 2023 ging de plantdag door op 18 november om 10 u. aan de Koningin Astridlaan. 

Alle inwoners die in de periode tussen januari 2018 en december 2022 ouder zijn geworden van een kindje, hetzij door geboorte of adoptie, ontvangen een persoonlijke uitnodiging in hun brievenbus.

Het geboortebos dragen we ook op aan kindjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap overleden zijn. Ook dan kan je voor je kindje een boom planten in het geboortebos of de naam van je kindje laten vermelden op het geboortemonument.

Geboortemonument

Als ouder kan je ook een duurzaam naamplaatje voor op het geboortemonument aanvragen. Momenteel worden met uiterste zorg de naamplaatjes van deze eerste editie bevestigd, waardoor het monument een prachtige en liefdevolle eerbetoon is. 

Inschrijven

De eerste editie is voor kindjes geboren tussen 01.01.2018 en 31.12.2022. Elke ouder ontving hiervoor een uitnodiging. Inschrijven voor de eerste editie kon tot uiterlijk 28 oktober 2023 via het invulstrookje bij de uitnodiging of via het online inschrijvingsformulier.

Samen creëren we een prachtig geboortebos dat generaties lang een symbool zal zijn van groei, leven en verbondenheid.