Nieuw plan voor Bessenveld maakt plaats voor buurtgericht wonen, werken en leven in het groen Nieuws RSS

De gemeente heeft een akkoord gesloten met grondeigenaars RP Group en Triple Living om het Bessenveld een nieuwe toekomst te geven.

De bouwterreinen langs de Bessenveld- en Holidaystraat in Diegem krijgen een aangepaste bestemming. Het nieuwe plan maakt plaats voor wonen, werken, winkelen en ontspannen. Je kan straks op het Bessenveld ook genieten van meer dan 18 voetbalvelden aan natuur en je kinderen kunnen er naar school gaan. De volgende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. Buurtbewoners krijgen de kans om actief deel te nemen, bijvoorbeeld over de concrete invulling van het grote landschapspark.

Een nieuwe stukje Diegem

Het nieuwe toekomstplan voor het Bessenveld kreeg de naam GEM. Een knipoog naar het Engels voor ‘edelsteen’. Maar ook een verwijzing naar het Oud-Nederlands ‘woonplaats’. GEM staat symbool voor ‘het Bessenveld in Diegem ontplooien tot een schitterende en unieke wijk voor iedereen’.

Een groene wijk met voor elk wat wils

Het Bessenveld is bouwgrond. Die grond was voorbehouden voor ‘luchthavengerelateerde activiteiten’. Wie op het Bessenveld wou bouwen kon er enkel kantoren, hotels of bedrijven plaatsen. Met GEM kiezen we voor een nieuwe toekomst voor het Bessenveld. In de nieuwe wijk moet je straks ook volwaardig kunnen wonen, ontspannen en winkelen. GEM zal een mix bieden van kantoren en bedrijven, hotels, wonen, winkels, horeca en recreatie.

We vinden het ook belangrijk om de inwoners van Diegem en Machelen volop mee te laten genieten van de nieuwe buurt. Daarom maken we plaats voor een zeer groot buurtpark en een school maar bijvoorbeeld ook publieke sportruimtes. We voorzien eveneens in ‘geconventioneerde woningen’: woningen voor specifieke doelgroepen die we als gemeente zelf kunnen bepalen.

In GEM komt 9 hectare groen. Dat zijn ongeveer 18 voetbalvelden natuur om straks in te spelen en te ontspannen. Het grootste deel van het groen is een buurtpark. Dat park komt tussen de achterliggende wijk en de nieuwe gebouwen. Zo vormt het park een groen scherm en geeft het rust.

GEM komt tegemoet aan de uitdagingen van onze gemeente

GEM beantwoordt aan enkele dringende noden voor Machelen en Diegem:

  1. Het plan zorgt voor extra schoolinfrastructuur. Belangrijk, want onze gemeente kampt met het hoogste scholentekort van heel Vlaanderen.
  2. De site biedt extra plaats om te wonen en helpt onze sterk stijgende bevolkingsgroei op te vangen. Onze gemeente heeft de hoogste groeiprognose van heel Vlaanderen.
  3. We krijgen er heel wat publiek toegankelijke open ruimte bij. Dat extra stuk groen is meer dan welkom.
  4. De winkels en kantoren creëren jobs dicht bij huis.

Communicatie en betrekken buurt

De gemeente en private grondeigenaars werken ook samen op vlak van communicatie. Alle informatie over de plannen kun je vinden op www.machelen.be/gem. De buurt wordt op de hoogte gehouden met bewonersbrieven en gespreksavonden. Je kan je ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief. Met vragen kun je steeds terecht op info@the-gem.be.

Gepubliceerd op donderdag 23 december 2021 5 u.