Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten zijn het contactpunt tussen de gemeente en haar inwoners. U kan ze makkelijk herkennen aan het paars uniform dat ze dragen.

Door hun aanwezigheid verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor de burgers.

Hun hoofddoel is inwoners te informeren, te sensibiliseren, te ondersteunen, … om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en overlast.

Thema’s waarrond de gemeenschapswachten werken zijn:

Sensibiliserings- & informatiefunctie

De gemeenschapswachten sensibiliseren en informeren de burgers rond veiligheid, overlast en ter preventie van criminaliteit.
Zij verspreiden o.a. ook bewonersbrieven, flyers, affiches,…

Meldingsfunctie

De gemeenschapswachten signaleren problemen op vlak van veiligheid, milieu en het wegennet aan de bevoegde diensten.

Preventiefunctie

Het verhogen van de sociale controle is een belangrijke taak voor de gemeenschapswachten. Door hun permanente aanwezigheid in het straatbeeld voorkomen zij dat burgers makkelijk overgaan tot hinderlijk gedrag.
Ook werken de gemeenschapswachten aan gerichte preventieve acties rond verkeersveiligheid, diefstal, inbraak, overlast, … (bv. sneeuw- en ijsvrije stoepen, leeg- en slotvast acties, fietscontroles in de scholen, …).

GAS

(Gemeentelijke Administratieve Sancties)

De gemeente heeft de mogelijkheid om zelf bepaalde vormen van overlast te laten vaststellen, vervolgen en sanctioneren, zoals sluikstorten, wildplassen,…

Gemachtigd opzichter

Gemeenschapswachten worden als gemachtigd opzichter ingezet aan de verschillende scholen en zorgen op deze manier voor het veilig oversteken van groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden.

Vakantietoezicht

Indien gewenst, houden de gemeenschapswachten in samenwerking met de politie toezicht op uw woning wanneer u met vakantie bent.
Zo kan u met een gerust hart genieten.