Gewijzigde teksten Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval

Openbaar onderzoek gewijzigde teksten Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval

In toepassing van artikel 18§7 van het Materialendecreet delen wij mee dat een openbaar onderzoek wordt opgestart met betrekking tot gewijzigde teksten van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval.

De Vlaamse Regering heeft op 16/09/2016 het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval goedgekeurd, waarbij onder meer de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente werd vooropgesteld en dit op basis van de Belfius-indeling van 2007.

Als gevolg van de nieuwe Belfius-indeling van gemeenten die op 14/03/2018 door Belfius-bank werd gepubliceerd, zal de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigen. Hierdoor zal een aanpassing van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval voorgesteld worden aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek m.b.t. de gewijzigde teksten loopt van 14/01/2019 tot en met 13/03/2019. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. 

De gewijzigde teksten liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de milieudienst gelegen Woluwestraat 1, 1830 Machelen.