Gezocht: enthousiaste inwoners voor adviesraden Nieuws RSS

Onze gemeente wil haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid. Daarom zoeken we enthousiaste leden voor onze adviesraden.

In de adviesraden krijg je als inwoner inspraak: je kan er terecht met je ideeën, oplossingen, voorstellen …

De adviesraden zijn op zoek naar deskundige en geëngageerde inwoners die het bestuur adviseren over allerlei materies. Inwoners die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, interesse en netwerk willen meedenken en adviseren over verschillende levensdomeinen.

Adviesraden

Het gaat om volgende adviesraden: Jeugdraad, Cultuurraad, Milieuraad, Welzijnsraad, Sportraad en Lokaal Overleg Kinderopvang.

Interesse?

Stel je kandidaat voor 31 augustus via secretariaat@machelen.be of per brief aan Secretariaat, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. Vermeld zeker voor welke adviesraad je je kandidaat wil stellen en motiveer je deskundigheid/engagement door vermelding van je ervaringen, interesses, … in het betrokken beleidsdomein. 

Gepubliceerd op woensdag 1 juni 2022 8.32 u.