Graafwerken voor ecowijk De Lediaan van start Nieuws RSS

Op de terreinen van de oude zandwinningsgroeve Desmedt in Diegem werd het officiële startsein voor het herontwikkelingsproject De Lediaan gegeven.

Na 40 jaar verwaarlozing kan de opwaardering van deze centrumlocatie langs de Oude Haachtsesteenweg beginnen.

Na een uitvoerig ontwerptraject in nauwe afstemming met de gemeente, diverse buurtinformatiemomenten en het bekomen van de omgevingsvergunning eerder dit jaar, staan de ontwikkelaars PSR-Urbicoon vandaag klaar om dit duurzame project aan te vatten.

Verspreid over 5 bouwvolumes, komen er op deze site 168 Bijna-Energie-Neutrale (BEN) woongelegenheden: van studio, stadsappartement, parkappartement, penthouse tot stadswoning. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2025.

Groen, ontmoeting en slimme mobiliteit staan centraal in deze ecowijk

Door de bewuste keuze voor compact wonen blijft 82% van het terrein groenzone. Collectieve tuinen en een ondergrondse parkeergarage zorgen voor een autoluwe wijk. Bovendien zal het Lediaanpark van 1,8 hectare toegankelijk zijn voor zowel de huidige als nieuwe inwoners.

De fiets- en wandelpaden zorgen voor een snelle verbinding tussen de Oude Haachtsesteenweg en de Woluwelaan, met daarop aansluitend de fietssnelweg F3.

Collectieve energievoorziening zorgt voor meer wooncomfort

Alle BEN-woongelegenheden voldoen met een E-peil 20 aan de strengste klimaateisen. Ze worden afgewerkt met hoogwaardige materialen en voorzien van duurzame technologieën.

Op de daken komen all-in-one semicollectieve installaties met warmtepompen en zonne-installaties. Die zal instaan voor alle energievoorzieningen: van verwarming tot (passieve) koeling en ventilatie.

Dankzij deze gemeenschappelijke installaties kunnen de energie- en onderhoudskosten geoptimaliseerd worden. Een bijkomend voordeel is dat deze technieken niet in de bergplaatsen van de individuele woningen komen te staan, wat zorgt voor extra wooncomfort en leefruimte.

Een geïntegreerde aanpak van de werken zorgt voor een optimale planning en minder hinder.

  • De grondwerken voor de nieuwe gebouwen en omgeving verlopen parallel met de saneringwerken op de site. Deze werken worden uitgevoerd in samenwerking met Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group.
  • Het afval dat uit de grond wordt gehaald, zoals puin, hout, plastiek, enz., wordt ter plaatse maximaal gescheiden, tussentijds gestockeerd en vervolgens zorgvuldig afgevoerd naar daartoe erkende verwerkingscentra.
  • Het werfverkeer verloopt via een tijdelijke inrit ter hoogte van de Oude Haachtsesteenweg en de Woluwelaan wat zorgt voor minder hinder in het centrum van Diegem.
  • De bovengrondse bouwwerken starten in het tweede kwartaal van 2024.
  • De eerste bewoners worden eind 2025 verwacht.

De verkoop is met succes gestart. Van de eerste ontwikkelingsfase die te koop werd aangeboden, werden vandaag reeds meer dan 60 units verkocht.

Voor meer informatie over het residentiële aanbod en de voortgang van de werken, raadpleeg www.delediaan.be

Gepubliceerd op donderdag 16 november 2023 13.30 u.