Gratis energiemeter ontlenen

Meten is weten. Daarom stellen de distributiebeheerder en GeDIS 5 gratis energiemeters ter beschikking, waardoor burgers thuis zelf metingen kunnen doen.

Een energiemeter registreert het elektriciteitsverbruik van toestellen, zodra je hem tussen het stopcontact en het verbruikstoestel (bijvoorbeeld de koelkast) plaatst. Via een toets op de meter kan je de verschillende meetmogelijkheden overlopen. De belangrijkste gegevens zijn totaalverbruik in KWh en vermogen in Watt.

Samen met de energiemeter krijg je een brochure waarin de verschillende meetmogelijkheden beschreven staan. Deze kan je dan vergelijken met je eigen meetgegevens om te zien of je over een energiezuinig toestel beschikt. 

Met die kennis en een aantal simpele maatregelen, kan je thuis snel al 20 à 30 % elektriciteit besparen.

Test het zelf!

Wil je deze energiemeter uitlenen?

Stuur een e-mail naar milieudienst@machelen.be, bel naar 02 254 12 30 of kom eens langs bij de dienst Leefmilieu op het gemeentehuis.

  • maximum uitleenperiode is 2 weken
  • bij het afhalen van je energiemeter moet je je identiteitskaart bij hebben
  • bij het afhalen van je energiemeter moet je een ontleenformulier in tweevoud invullen