Volgende fase heraanleg begraafplaats Machelen  Nieuws RSS

De begraafplaats van Machelen wordt heringericht tot een rustgevend geheel van graven, urnekelders, nieuwe columbariums en een vernieuwde strooiweide. We starten nu een volgende fase.

Na de nodige wettelijke procedures is vorig jaar gestart met de ontruimingswerken en zijn de kunstwerken geplaatst. We gaan nu van start met de volgende fase van de herinrichting.

Fase april - zomer

De graven in volle grond werden vorig jaar ontgraven. Deze lege percelen worden momenteel verder afgewerkt en voorbereid voor de nodige groenaanleg. Dit zal afgerond zijn eind april.

De ontruiming van de vervallen grafkelders zal in april – mei gebeuren. Bij deze werken blijft de begraafplaats toegankelijk. De nodige maatregelen voor sereniteit bij de ontgravingen worden genomen.

Het oude columbarium zal vervangen worden door een nieuw columbarium. Hiervoor zijn de nodige toelatingen gevraagd aan nabestaanden . Het nieuw columbarium zal een centrale plaats op de begraafplaats krijgen bij het urnenveld. In mei gaan we van start met de bouw van het columbarium en de verdere aanleg van het urnenveld. Na de verplaatsingen van de nog bestaande nissen naar het nieuwe columbarium, wordt het oude columbarium verwijderd, alsook de zuil met namen van overleden personen die hun laatste rustplaats vonden op de oude strooiweide.

We voorzien betonnen wandelpaden op de centrale assen. Architectenbureau Compagnie O creëerde het concept voor de vernieuwing van het sanitair gebouw en het plaatsen van fietsenstallingen. Op het middenplein wordt een landmark voorzien, die bezoekers toelaat om in alle sereniteit afscheid te nemen van hun overleden dierbaren.

Om dat concept mogelijk te maken, is het granieten kruis verwijderd. Het kruis krijgt een nieuwe plaats aan de kerk van Machelen. Op de huidige begraafplaats blijft overigens een kruisteken, het kunstwerk van Hilde Van de Walle, aan de knekelput en zichtbaar vanaf de centrale ingang van de Kerkhofdreef, heeft een kruisvorm in zich.

Fase zomer – voorjaar 2024

Het verharde hoofdpad (betonnen karrespoor) wordt tijdens de zomerperiode aangelegd en nieuwe betonboorden worden voorzien aan de oud-strijders. De plaatsing van het nieuwe sanitaire gebouw en het paviljoen wordt voorzien in het najaar.

Eind november start de complete groenaanleg. We vergroenen de begraafplaats met een assortiment van karaktervolle bomen, heesters, hagen, vaste planten, bloembollen en muurbeplanting. Ook het nieuwe zitmeubilair wordt dan voorzien. Als laatste eindfase wordt de bestaande rode kiezel omgevormd naar een groen grindgazon.

De planning voorziet dat de gehele heraanleg ten einde is tegen het voorjaar van 2024.

Gepubliceerd op maandag 3 april 2023 10.40 u.