Heraanleg rondpunt en tunnel Koning Albertlaan Nieuws RSS

Begin oktober wordt de rijbaan op de rotonde (Koning Albertlaan-Melkstraat-Heirbaan) en in de aangrenzende tunnel vernieuwd en versmald. Deze werken zullen hinder geven tot half januari.

Locatie

  • rotonde Koning Albertlaan-Melkstraat-Heirbaan (Lindenplein)
  • tunnel Heirbaan-Haachtsesteenweg

Soort werken

  • vernieuwing en versmalling van de rijbaan op het rondpunt
  • vernieuwing en versmalling van de rijbaan in de aangrenzende tunnel
  • herstelling van de riolering 

Reden werken

Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte om zich veilig te verplaatsen. Bovendien maken deze fietspaden deel uit van de fietssnelweg F217, die hierdoor beter bruikbaar wordt.

Timing

De werken starten op 3 oktober, na de voorbereidende werken van Fluvius.

Einde van de werken zal in dat geval ergens half januari zijn.

Zodra we hier meer zekerheid over hebben, communiceren we de exacte timing.

Verwachte hinder

Tunnel tussen rotonde en Haachtsesteenweg

De aannemer start met het aanleggen van het voetpad aan kant Heirbaan. Tijdens deze werken kunnen voetgangers en fietsers (te voet) via het bestaande voetpad aan kant Melkstraat van en naar de Haachtsesteenweg. Nadien zal al het voetverkeer via het nieuw aangelegde voetpad geleid worden.

Voor al het andere verkeer (uitgezonderd hulpdiensten) is de werf afgesloten, ook buiten de werkuren. Verkeer komende via de Haachtsesteenweg kan Machelen niet bereiken via de Koning Albertlaan en zal een omleiding moeten volgen.

De garages op de hoek van de Melkstraat en de Koning Albertlaan

Deze blijven gedurende de volledige duur van de werken toegankelijk via de Koning Albertlaan.

De Bosveldsite

Zal langs deze kant toegankelijk blijven voor voetgangers en fietsers. De parking aan de rotonde is afgesloten voor de volledige duur van de werken. 

Gemotoriseerd verkeer zal de Bosveldsite kunnen bereiken via de Koningin Fabiolalaan.

Omleidingen

Het Lindeplein is afgesloten op de Koning Albertlaan, ter hoogte van de bushalte Stadionstraat, ter hoogte van de Melkstraat en ter hoogte van de Haachtsesteenweg.

De Melkstraat, Blijde Inkomstraat en Diegemstraat worden tijdelijk éénrichtingsverkeer om de plaatselijke circulatie te verbeteren.

Er loopt een omleiding via de Haachtsesteenweg N21, Luchthavenlaan, Peutiesesteenweg, Heirbaan, Koningin Fabiolalaan, Toekomststraat en Koning Albertlaan.

Het omleidingsplan kan je onderaan raadplegen.

Afvalophaling

Er wordt geen hinder verwacht.

De glasbollen op parking Heirbaan blijven toegankelijk voor voetgangersverkeer.

Openbaar vervoer

De bussen zullen de omleiding moeten volgen. De omleidingsplannen en vervangende haltes vind je in de omleidingsplannen onderaan deze pagina.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij Farys, Jeroen Defrancq, via 02 456 02 45 of via Jeroen.Defrancq@farys.be.

Gepubliceerd op vrijdag 30 september 2022 11.01 u.