Heraanleg voetpaden 2018

Nog dit jaar worden een aantal voetpaden in Machelen-Diegem heraangelegd.

Er werd rekening gehouden met de ligging (bv. schoolomgeving), de veiligheidstoestand van de voetpaden en het onderhoud (onkruidgevoelig).

Voor de heraanleg van de voetpaden zullen de nutsmaatschappijen, indien nodig, voorbereidende werken uitvoeren. Op bepaalde locaties zullen ook kleine herstellingswerken uitgevoerd worden. 

Het gaat om volgende straten: 

Peutiesesteenweg 

De aansluiting van het Merelplein op de Peutiesesteenweg wordt aangepakt. De boordsteen die momenteel gevaarlijk is voor fietsers wordt weggewerkt. 

De toegang tot appartementsgebouwen met regelmatig losliggende klinkers, wordt hersteld met betonklinkers.

De drempel ter hoogte van het zebrapad wordt toegankelijker gemaakt voor rolstoel / kinderwagens.

Vanaf de Kwekerijstraat t.e.m. Merelplein wordt aan de pare kant een voetpad aangelegd. 

Timing: de werken starten op 2 mei en zullen tot eind juni duren in functie van de weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden. 

Hinder: het voetpad wordt tijdelijk ontoegankelijk. Soms ook opritten maar dit wordt in tijd beperkt. De aannemer brengt de bewoners hier tijdig van op de hoogte. 

C. Peetersstraat 

Het voetpad tussen de E. Vanden Berghestraat tot en met de Carrefour wordt heraangelegd, samen met de zone ter hoogte van BNP Paribas Fortis. 

De klinkers in het voetpad ter hoogte van de Carrefour en de bank liggen los. Deze heraanleg moet ook zorgen voor een veiligere schoolomgeving. De natuurstenen voetpaden nu zorgen voor gladheid tijdens regenweer. 

Timing: de werken zullen uitgevoerd worden tijdens de zomermaanden juli/augustus. Zo ondervinden de scholen geen hinder. 

Hinder: de aannemer zal zowel de handelaars (Carrefour en bank) als de school op de hoogte brengen van de werken om de ingangen en de toegang steeds verzekeren. 

Calenbergstraat 

Het voetpad tussen de Denonstraat en Calenberggaarde wordt vernieuwd. De bestaande bomen worden gerooid en nieuwe worden aangeplant in het najaar van 2018. Tezamen met dit project wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. 

Timing: werken nutsmaatschappijen starten mei – juni, heraanleg voetpad einde zomer. 

Pater Damiaanstraat

Aanleg van voetpad aan beide zijden van de straat, tezamen met dit project wordt ook de openbare verlichting vernieuwd.

Timing: werken starten aansluitend op de Calenbergstraat. 

Weerstandersstraat / Stadionstraat / K. Albertlaan

Voorbereidende werken: aanleg nieuwe nutsleidingen + vervangen openbare verlichting door nieuwe LED-toestellen
Weerstanderstraat: in zijn geheel

Stadionstraat: tussen Vuurkruisenlaan en Weerstanderstraat

K. Albertlaan: tussen Toekomststraat en Stadionstraat (onpare kant), tussen Toekomststraat en Weldoenersstraat (pare kant) 

Timing: gefaseerde heraanleg start winter 2018.

Woluwestraat

Groep Verelst heeft van mei tot juli werken uitgevoerd in de Woluwestraat. De groep Verelst gaat het oude postkantoor aan de Woluwestraat verbouwen tot een modern appartementsgebouw. De postloketten worden behouden en er is een doorsteek voor fietsers en voetgangers voorzien naast het gebouw richting G. Ferréstraat.

Het college heeft de bouwvergunning afgeleverd onder de voorwaarde dat de projectontwikkelaar de nodige aanpassingen aan de openbare infrastructuur uitvoert.

Ter hoogte van het postgebouw werden de voetpaden, de rijweg, de riolering en de nutsleidingen vernieuwd en verplaatst. 

De werken aan de nieuwbouw starten najaar 2018. Deze zullen een impact hebben op het voetpad. Daarom werd het voetpad nu tijdelijk heraangelegd (in dolomiet) zodat de post toegankelijk blijft. De definitieve heraanleg is voorzien in dezelfde materialen als de omliggende voetpaden. Dit wordt verwacht in het najaar 2019.

De Woluwestraat wordt in de toekomst een fietsstraat, waar auto’s fietsers niet mogen inhalen en de snelheid beperkt is tot 30 km/uur. Zo zijn bezoekers aan het gemeentehuis, de post en de nieuwe kinderkribbe ook meer beschermd.