Herinrichting Hector Henneaulaan gestart Nieuws RSS

De brug van de Hector Henneaulaan wordt vernieuwd. Tijdens de drie jaar durende werken zal de hinder voor het verkeer en omwonenden zoveel als mogelijk beperkt worden.

Dit grootschalig infrastructuurproject stoomt de Ring rond Brussel klaar voor een nieuw leven, voor het verkeer van vandaag en morgen.

Sterke hinder in de maand mei

Tot eind mei richt de aannemer een grote werfzone naast de Ring in waar hij straks de nieuwe brug bouwt. Tegelijkertijd brengt de aannemer het verkeer naar het midden van de Ring op drie versmalde rijstroken. Zo creëert hij ruimte om grotere en bredere brugpijlers te bouwen. Om veiligheidsredenen wordt de snelheid op de Ring beperkt naar 70 km/u.

Beperkte hinder vanaf juni tot einde werken in 2024

Om het verkeer op de Hector Henneaulaan en de Ring minimaal te hinderen tijdens de werken, wordt de nieuwe brug ter plaatse gebouwd. Onderbrekingen van het verkeer worden zoveel mogelijk in verkeersluwe periodes zoals weekends of schoolvakanties gepland.

Tijdens de bouw van de brug kan het verkeer op de Ring bijna altijd doorrijden op hetzelfde aantal rijstroken als vandaag, maar die zullen versmald zijn. Alle verkeersbewegingen tussen de Hector Henneaulaan, de Woluwelaan (R22) en de Ring (R0) blijven ook mogelijk.

Wat betekent het project voor jou?

1. Nieuwe oprit Hector Henneaulaan > R22 richting Sint-Stevens-Woluwe en E40 Luik

De oprit van de Hector Hennaulaan richting R22 Sint-Stevens-Woluwe en E40 Luik wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe oprit aan de overzijde van de Hector Henneaulaan. Vanuit Machelen-Diegem zal je in de toekomst dus niet langer rechtsaf de afslag naar de oprit nemen, maar wel links. Verkeerslichten zorgen ervoor dat je veilig het verkeer op de Hector Henneaulaan kunt kruisen en vervolgens langs de nieuwe oprit op de R22 komt.

2. Bredere oprit Hector Henneaulaan > R22 richting luchthaven en E19 Antwerpen

Wie na de werken vanuit Machelen-Diegem richting de luchthaven of E19 Antwerpen wil, zal na het oversteken van de Henneaubrug niet langer rechtsaf kunnen om de huidige lus te gebruiken. Ook die oprit verdwijnt en maakt plaats voor meer groen. In de toekomst zal je linksaf slaan, opnieuw veilig via verkeerslichten.

Eindresultaat

De herinrichting van de Hector Henneaulaan verbetert de situatie voor alle weggebruikers en is tegelijk een mooi voorbeeld van de multimodale aanpak van Werken aan de Ring. De Hector Henneaubrug wordt dubbel zo breed. Iedereen kan zich straks vlot en veilig verplaatsen door de aanleg van:

  • een afgescheiden fiets- en voetpad
  • in beide richtingen een vrije busbaan voor het openbaar vervoer
  • gescheiden rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en
  • een toegankelijke groenzone (ecopassage) voor planten en dieren.

Meer informatie

Op www.werkenaandering/henneaulaan vind je meer informatie over de werken en kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Een probleem of onveilige situatie op de werf opgemerkt? Breng de helpdesk op de hoogte door de QR-code te scannen of te surfen naar https://quantum-ryw5.squarespace.com/ en het digitaal meldingsformulier in te vullen.

Gepubliceerd op maandag 3 mei 2021 14.44 u.