Hinder vanaf 13 mei werken Woluwelaan Nieuws RSS

Vanaf 13 mei zal Fluvius aanpassingswerken aan het netwerk uitvoeren in de Woluwelaan. Dit in het kader van de geplande herinrichting van de Woluwelaan (wegenis- en rioleringswerken) en om de elektriciteit- en gasvoorziening in de toekomst te garanderen.

De werken worden uitgevoerd in 4 fases (zie kaart).

In fase DW (van 13 tot 24 mei) worden er dwars op de Woluwelaan 4 sleuven gemaakt om de nutsleidingen in te leggen. Deze werken zullen met ernstige hinder gepaard gaan, aangezien het verkeer in beide richtingen over één weghelft zal geleid worden.

De volgende fase, aangeduid op het kaartje als eerste fase, loopt van 27 mei tot 13 juli, de tweede fase van 12 augustus tot 18 oktober en de derde fase van 14 oktober tot 29 november.

Tijdens de werken probeert Fluvius alle toegangen en de verkeerssituatie zo veel mogelijk van hinder te vrijwaren. Er wordt voldoende verkeerssignalisatie voorzien.

Bij vragen of problemen tijdens de werken, kan je steeds contact met Fluvius opnemen op 078 35 35 34 – met de vermelding van referentie: 20235095.

Gepubliceerd op donderdag 9 mei 2019 14.38 u.