Hoofdkok woonzorgcentrum

voltijds - contractueel - C1-3

Als kok/keukenverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor aangepaste, lekkere, gezonde en afwisselende maaltijden voor bewoners en andere interne en externe klanten (assistentiewoningen, maaltijd-aan-huisbedeling, kinderkribbe, scholen) en dit in een hygiënische omgeving en volgens de aanbevelingen van het Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid (FAVV). 

De kok/keukenverantwoordelijke draagt op een effectieve en kwalitatieve wijze bij tot een aangenaam leefklimaat in het woonzorgcentrum en dit in nauwe samenwerking met de andere disciplines binnen het woonzorgcentrum.

De kok-keukenverantwoordelijke organiseert de dagelijkse keukenwerking en coacht het keukenteam.

Lees de volledige infobundel..

Meer informatie of solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief samen met cv en kopie van het vereiste diploma naar het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.

Je kan je kandidatuur ook mailen naar personeelsdienst@machelen.be of afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis. Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 29 september 2019.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst op 02/254 12 05.