HR/Finance Partner Welzijn

Voltijds - contractueel – onbepaalde duur - A1a-A3a

Functie

Voor het team welzijn zijn we op zoek naar een HR partner die de teamcoach bijstaat bij de
uitwerking en monitoren van een strategisch beleid op vlak van HRM en het bewaken van de
financiële gezondheid/balans van alle diensten van team welzijn , dit vanuit de algemene
doelstellingen, personeelsbeleid en beleids-en beheercyclus van het lokaal bestuur. Je werkt
hiervoor de nodige processen en acties uit in samenwerking met de HRM dienst en dienst financiën.

Je bent tevens een belangrijke verbindingsfiguur met de algemeen en financieel directeur.

Je vervangt de teamcoach bij afwezigheid in het managementteam.

Je vertegenwoordigt team Welzijn in de werkgroep diversiteit, waar je mee bouwt aan een gedragen diversiteits- en inclusiepersoneelsplan.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
  • mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk 5 oktober 2021.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst op 02 254 12 58.