Huidige coronamaatregelen in onze gemeente - 29.10.2020 Nieuws RSS

Mondmaskers

Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondneusmasker te dragen op de volgende plaatsen:

 • In een straal van 100 meter rond de scholen, een half uur voor en een half uur na de start en het einde van de schooldag.
 • In de openbare gebouwen en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek.
 • Op alle overige plaatsen waar het houden van anderhalve meter afstand niet kan worden
  gegarandeerd.

Deze verplichting is niet van toepassing wanneer men een sportactiviteit uitoefent of intensieve fysieke arbeid verricht op het openbaar domein, tenzij de afstandsregel van 1,5 meter niet gegarandeerd is.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. Personen die ook geen alternatief kunnen dragen omwille van een beperking, gestaafd door een medisch attest, moeten niet voldoen aan dit artikel.

Avondklok

Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 00.00 uur en 05.00 uur, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals
onder meer:

 • toegang tot medische zorgen.
 • bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap of kwetsbare personen.
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woonwerkverkeer.

Deur-aan-deur

Het is verboden om (in het kader van Halloween) van deur tot deur snoep te verzamelen.

Speelpleintjes

De buitenspeelpleintjes zijn enkel toegankelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar en maximum 1 volwassen begeleider per kind.

Sport

Sport - volwassenen en kinderen +12 jaar

 • professionele sportbeoefening zonder publiek is toegestaan.
 • buiten mag er ook aan niet-professionele sportbeoefening gedaan worden. Hierbij ben je met maximaal vier personen en is er geen contact tussen de deelnemers.

Sport - kinderen jonger dan 12

 • wedstrijden, met inbegrip van oefenwedstrijden, zijn verboden.
 • maximum één begeleider per sporter als toeschouwer bij de training.

Sportinfrastructuur

Volgende binnensportinfrastructuur wordt gesloten:

 • sporthal Robusta
 • sporthal Bosveld
 • de overdekte tennishall
 • de sportzaal van GBS De Fonkel

Cultuur

Cultuurinfrastructuur

Volgende cultuur- en socio-culturele infrastructuur wordt gesloten:

 • GC ’t Kwadrant
 • CC Marga
 • Bosveldsite (de polyvalente en de evenementenzaal)
 • ’t Kant

In ’t Kant kunnen, binnen de maatregelen en protocollen voor het onderwijs, de lessen van het Centrum voor Basiseducatie doorgaan.

Bibliotheken

De bibliotheken worden fysiek gesloten. Uitleningen gebeuren enkel via afhaaldienst.

Onderwijs

Het onderwijs in het GISO verloopt volgens de code oranje, conform de maatregelen en protocollen voor het onderwijs.

Deze politieverordening treedt in werking op 29 oktober 2020 om middernacht en is geldig voor onbepaalde duur. Inbreuken tegen deze nieuwe coronamaatregelen worden bestraft.

Gepubliceerd op maandag 23 november 2020 9.30 u.