Huisvuilzakken incontinentiemateriaal

De gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming in de vorm van gratis huisvuilzakken voor personen met chronische incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse. De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten ingevolge deze aandoeningen te drukken.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je jaarlijks een medisch attest afgeven in het woonzorgcentrum. Meld je hiervoor aan bij het onthaal.

Meer informatie vind je in het reglement¬†of maak een afspraak bij de collega’s van de sociale dienst.