Huisvuilzakken incontinentiemateriaal

De gemeente voorziet een financiële tegemoetkoming in de vorm van gratis huisvuilzakken voor personen met chronische incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse. De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten ingevolge deze aandoeningen te drukken.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je jaarlijks een medisch attest afgeven aan de sociale dienst. Het aanvraagformulier kan je hier downloaden.

Voor meer informatie kan je het reglement inkijken, of staan de collega’s van de sociale dienst klaar voor jou.