Hulp bij je belastingaangifte Nieuws RSS

Heb je hulp nodig bij het invullen van je personenbelasting? Maak een afspraak, zodat iemand van FOD Financiën je kan helpen.

Telefonische afspraak FOD Financiën

Maak een afspraak voor een telefonisch gesprek met de FOD Financiën op 02 575 66 66.

Afspraak op kantoor FOD Financiën

Maak een afspraak voor een gesprek in de kantoren van de FOD Financiën op 02 575 66 66.

Zitdag gemeentehuis 5 juni

Maak een afspraak voor de zitdag op het gemeentehuis op maandag 5 juni 2023 via info@machelen.be of op 02 254 12 11. 

Opgelet, de plaatsen zijn beperkt. Tot en met 2 juni kan je een afspraak maken voor de zitdag op het gemeentehuis.

Wat breng je mee?

  • Je identiteitskaart en pincode (ook die van je partner bij een gemeenschappelijke aangifte) of de papieren aangifte die je ontvangen hebt. Als je de belastingaangifte van een ander persoon laat invullen breng je zeker ook een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een ingevulde volmacht mee
  • Je loonfiches, werkloosheidsfiches, mutualiteitsfiches, ziekte-uitkering, …
  • Je aanslagbiljet van het voorgaande jaar (berekeningsnota)
  • Het bedrag van het kadastraal inkomen (of het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing)
  • De bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven: hypothecaire leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparing, brandbeveiliging, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld, dienstencheques,….
Gepubliceerd op dinsdag 2 mei 2023 10 u.