Huurcontract registreren

Sinds begin 2007 moet een huurovereenkomst of huurcontract verplicht geregistreerd worden door de verhuurder. Deze registratie is kosteloos en dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de ondertekening van het huurcontract door de verhuurder en de huurder.

Procedure

Het huurcontract registreren doe je bij het bevoegde registratiekantoor. Dit is het kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde onroerend goed gelegen is.

Een overzicht van de registratiekantoren vind je via de website van de FOD Financiën.

Meer info

Uitgebreide informatie over de registratie van een huurcontract, vind je op de website van de FOD Financiën