Impulssubsidies sportverenigingen

Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportclub te verbeteren, kent de Vlaamse regering impulssubsidies toe aan de gemeentebesturen, die worden verder verdeeld naar de sportclubs.

Om in aanmerking te komen voor de impulssubsidies dient de vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden staan nauwkeurig omschreven in het subsidiereglement.

Het aanvraagformulier wordt jaarlijks voor 15 mei ter beschikking gesteld van de verenigingen. Dit aanvraagformulier moet ingevuld, voor 1 juli, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.