Inbraakpreventie-premie

Inwoners, handelaars en zelfstandigen uit de politiezone Vilvoorde-Machelen die hun woning of beroepslokaal (handelszaak, kantoor, ...) tegen inbraak beveiligen, kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke beveiligingspremie.

Voorwaarden

De genomen beveiligingsmaatregelen moeten:

  • bijdragen tot de beveiliging van de hele woning of beroepslokaal en moeten het risico op inbraak voor de hele woning of beroepslokaal verkleinen
  • voldoen aan de minimale voorwaarden die de adviseur inbraakpreventie tijdens zijn beveiligingsadvies formuleert
  • door de adviseur inbraakpreventie worden goedgekeurd.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke premie dient u eerst een gratis beveiligingsadvies aan te vragen. Indien uit het beveiligingsonderzoek blijkt dat u recht hebt op de premie, zal de beveiligingsadviseur van de politie Vima u de nodige documenten voorleggen.

Meer informatie vindt u in het gemeentelijk politiereglement of bij de Preventiecel van de lokale politie.

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen

De ingevulde documenten (worden u voorgelegd door de beveiligingsadviseur) en de factuur van uitgevoerde kosten.