Integratiebeleid

Het lokale integratiebeleid is een inclusief beleid. Dit betekent dat we integratie willen realiseren binnen alle beleidsdomeinen zoals onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur, sport, jeugd, e.d. Hiervoor ontvangt de gemeente subsidies van de Vlaamse overheid.

Het integratiebeleid is gericht op etnisch-culturele minderheden en samenleven in een superdiverse gemeente, maar de maatregelen moeten voor iedereen gelden. De gemeente wil met andere woorden een samenleving creëren waar iedere inwoner een plaats heeft, en dezelfde toegang tot zijn/haar rechten en plichten.

De acties van integratie zijn opgenomen binnen de meerjarenplanning 2020-2025. Samenwerking tussen verschillende diensten wordt hierdoor sterk gestimuleerd.