Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting

De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting is een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt.

Voor wie?

Om een woning te kunnen huren moeten enkele formaliteiten vervuld worden, die bij wet vastgelegd zijn in het Sociale Huurbesluit van 12 oktober 2007.

Eerst en vooral moet je je inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Om in te schrijven kan je het aanvraagpakket downloaden op hun website of neem je contact op met de sociaal-administratieve dienst van Inter-Vilvoordse op 02 257 11 50.