Is jouw voetpad winterklaar? Nieuws RSS

Onze diensten doen hun uiterste best om het onkruid te verwijderen op het openbaar domein, voetpaden, parken, bermen, …. Helpen jullie een handje op jullie eigen stoep?

Met deze campagne willen we onze inwoners sensibiliseren hun voetpad onkruidvrij te houden. 

Het verbod op pesticiden sinds enkele jaren vraagt een mentaliteitswijziging. Zo wordt onkruid meer getolereerd in de omgeving van onze parken en minder in de dorpskern. Hiervoor rekenen we ook op de inzet van onze inwoners. Als inwoner moet je immers het voetpad voor je woning onkruid- en afvalvrij houden.

De gemeenschapswachten gaan de komende tijd in heel de gemeente extra controles doen op het onderhoud van de voetpaden. De meeste inwoners houden alles heel netjes. Anderen willen we aanzetten om het netjes te maken:

  • Is je voetpad niet netjes onderhouden, dan ontvang je van de gemeenschapswachten een brief in de bus waarin gevraagd wordt je voetpad netjes te maken binnen de 30 dagen.
  • Wanneer na een 2e controle je voetpad nog niet netjes is, ontvang je herinneringsbrief met een nieuwe periode van 30 dagen.
  • Als dit na 2 maanden nog steeds niet in orde is, wordt een gas-boete opgesteld (maximaal 350 euro).

Meer info over onkruidbeheersing en tips?

Kan je wat hulp gebruiken bij het onderhoud van je stoep?

Samen werken we aan een propere gemeente.

Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019 11.46 u.