Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit volgende onderdelen :

  • een beleidsnota (realisatie van de inhoudelijke doelstellingen)
  • een financiële nota (budgettaire rekening)
  • de samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten)
  • een toelichting bij de jaarrekening

De rekening wordt door de gemeenteraad vastgesteld en opgestuurd naar de toezichthoudende overheid voor goedkeuring.