Jagen in Machelen Nieuws RSS

Het traditionele jachtseizoen is van start gegaan op 15 oktober. Ook in Machelen-Diegem zijn er een aantal open kouters en bosgebieden waar er gejaagd mag worden. De gemeente heeft hier als lokaal bestuur geen bevoegdheid over, maar we geven je graag meer informatie.

Wanneer jagen?

Het jaagseizoen is in België wettelijk bepaald. Ook wordt er een onderscheid gemaakt in de openingstijden tussen de gewone jacht en de bijzondere jacht. Die vind je terug in het Jachtopeningsbesluit

Waar jagen?

Wie wil jagen heeft een jachtplan nodig. Een jachtplan biedt een overzicht van alle percelen waar gejaagd mag worden (groene inkleuring) en waar niet (rode inkleuring). Een perceel wordt een jachtterrein wanneer de eigenaar van het perceel hiervoor een schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het jachtplan is dus een dynamisch gegeven.

Iedere jager moet jaarlijks een jachtplan van zijn jachtterrein indienen. Dat kan op drie manieren:

  • Voor 1 april bij de arrondissementscommissaris van de provincie waar het jachtterrein ligt
  • Ben je lid van een wildbeheereenheid (WBE) dan wordt het voorstel door de WBE ingediend
  • Bij de diensten van de gouverneurs

Zowel in Machelen-Diegem zijn er jachtgebieden. Het grootste van de gemeente bevindt zich in Machelen. Het terrein achter de Melsbroeksestraat bijvoorbeeld is al jarenlang een bekend jachtgebied. Op de website van Geopunt kan je via een kaart raadplegen welke jachtterreinen voor Machelen-Diegem groen zijn gekleurd.

Wie mag jagen?

Om te mogen jagen moet er voorafgaand een praktisch en theoretisch examen afgelegd worden. Wie slaagt kan een jachtverlof (toelating) aanvragen voor één jachtseizoen. Dat jachtverlof moet dus elk jaar aangevraagd worden. Dit kan bij het arrondissementscommissariaat van je provincie per post of per e-mail.

Afhankelijk van het jachtgebied, legt een jachtdecreet ook vast met welke wapens je mag jagen.

Uiteindelijk, is de jager ook verplicht een jachtverzekering af te sluiten om de schade te dekken die aan derden veroorzaakt kan worden.

Meer info over jagen in Vlaanderen vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos en van de Vlaamse Overheid.

Gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021 8.20 u.