Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad die de belangen van kinderen en jongeren vertegenwoordigt. Zo moet het gemeentebestuur advies vragen over de meerjarenplanning.

Maar een jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het gemeentebestuur wanneer het over kinderen en jongeren gaat.

Contactgegevens