Jouw mening over beleidsplan Ruimte Nieuws RSS

Provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. Wat is jouw mening?

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. Ze heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. 

Wat vind jij hiervan? Laat het hen weten:

  • Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.
  • Kom naar het startmoment op woensdag 4 december vanaf 14 uur in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Alle info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Gepubliceerd op dinsdag 12 november 2019 9.26 u.