Kadervorming sportverenigingen

Inwoners van Machelen en Diegem die een erkende opleiding tot initiator, hulptrainer, trainer of scheidsrechter volgen, kunnen een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van hun opleidingskost. 

Deze subsidies worden toegekend volgens de voorwaarden in het subsidiereglement.

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.