Kennisgeving plan-MER Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval Nieuws RSS

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval. Van 18 oktober t.e.m. 16 november 2021 kan je de nota inkijken en opmerkingen geven.

Kennisgeving

Opmerkingen op kennisgeving


De bevolking kan tot en met 16 november 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0269
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Beslissing over de inhoud


Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021 8 u.