Klimaat

De gemeente heeft een Klimaatplan. Hiermee willen we de klimaatverandering tegengaan en de negatieve gevolgen ervan zo veel mogelijk voorkomen.

Het Klimaatplan geeft uitvoering aan de Burgemeestersconvenant van 2014. Een engagementsverklaring om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten.

Waarom een klimaatplan?

Iedereen profiteert van zuiniger omspringen met energie en gebruik van duurzame energiebronnen in huishoudens of bedrijfsvoering. Minder fijn stof is goed voor de leefbaarheid en onze gezondheid. Beter geïsoleerde woningen zijn goed voor de portemonnee.

Om die doelstelling (20% CO2 tegen 2020) minder te halen heeft de gemeente een actieplan, het Klimaatplan. 

Als gemeente willen we zelf het goede voorbeeld geven. Maar de gemeente kan dit niet alleen en heeft hulp nodig van al haar partners. Ook inwoners, verenigingen en bedrijven spelen een belangrijke rol bij het verminderen van die CO2-uitstoot.

Samen voor het klimaat 

Bekijk welke maatregelen de gemeente neemt. En waar u uw steentje kan bijdragen.

Alle klimaatprojecten vind je op https://machelen.futureproofed.com/.

theme-sub-title