Klimaat

Machelen wil zich beter wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom schaart het lokaal bestuur zich achter het Europees Burgemeesterconvenant 2030 en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Hiermee komt de gemeente in aanmerking voor subsidies om concrete acties te ondernemen voor een beter energie- en klimaatbeleid.

Burgmeesterconvenant 2030

Met het Burgemeestersconvenant gaat Machelen een stevig engagement aan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Daarnaast willen we ons wapenen tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals wateroverlast, hitte, … (klimaatadaptatie).

Lokaal Energie- en Klimaatpact

In het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageert Machelen zich om acties te ondernemen rond de vier ‘werven’ van de Vlaamse overheid:

werf 1: Laten we een boom opzetten

  • één boom extra per Vlaming tegen 2030
  • een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030
  • één extra natuurgroenperk per 1 000 inwoners tegen 2030

werf 2: Verrijk je wijk

  • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1 000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • één coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030

werf 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar

  • per 1 000 inwoners één “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030
  • per 100 inwoners één laadpunt tegen 2030
  • één meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

werf 4: Water het nieuwe goud

  • één vierkante meter ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • per inwoner één kubieke meter extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030

De doelstellingen van de vier werven moeten op Vlaams niveau gehaald worden en niet per gemeente. We kunnen dus zelf als gemeente nog bepalen op welke werf(ven) we prioritair willen inzetten.

Financiële ondersteuning

Door het Pact te onderteken, kunnen we rekenen op extra financiële steun van de Vlaamse overheid voor maatregelen rond energie en klimaat.

Voor 2021 trekt Vlaanderen bijna 25 miljoen euro uit. De komende jaren voorziet de Vlaamse regering telkens 10 miljoen euro.

Voor onze gemeente is er 52 860 euro voorzien in 2021. Ook de komende drie jaar kunnen we op een financiële tussenkomst rekenen. De gemeente trekt jaarlijks eenzelfde bedrag als de subsidie uit.

Voor meer informatie over het Burgemeestersconvenant: http://www.burgemeestersconvenant.eu/. Voor meer informatie over het Lokaal Energie- en Klimaatpact: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokaal-energie-en-klimaatpact.

Samen voor het klimaat 

Bekijk welke maatregelen de gemeente neemt. En waar u uw steentje kan bijdragen.

Alle klimaatprojecten in onze gemeente vind je op https://machelen.futureproofed.com/.

theme-sub-title