Klimaatkaart

De ambitie van de provincie Vlaams-Brabant is evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Om deze ambitie waar te maken, moet er geïnvesteerd worden in innovatie, de invoer van schone technologieën, de vermindering van de energie- en materialenafhankelijkheid en moet er gezorgd worden voor een toekomstgerichte circulaire en sterke economie. De provincie kan dit uiteraard niet alleen. Gemeenten, burgers, bedrijven, middenveld en kennisinstellingen moeten mee in dit verhaal stappen.

Voor de gemeente Machelen betekent die instap de ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 20 mei 2014 en de opmaak en uitvoer van een klimaatactieplan.

Wat is de klimaatkaart?

De Vlaams-Brabantse klimaatkaart brengt de projecten in kaart die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie. Er wordt een overzicht gegeven van alle initiatieven die door gemeenten, bedrijven en organisaties genomen worden. Deze initiatieven worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Door in te zoomen op een bepaald gebied kunt u meer te weten komen over de initiatieven op een bepaalde locatie. Door vervolgens op een bepaald project te klikken, ziet u meer informatie over het desbetreffende project.

Uw klimaatneutraal project op de klimaatkaart?

Wilt u een initiatief opnemen op de klimaatkaart? Neem dan contact op met de gemeente op onderstaande coördinaten!