Klimaattafel 13 december Nieuws RSS

Heb je ideeën en suggesties om onze gemeente energiezuiniger, veiliger en aangenamer te maken? Geef je graag mee vorm aan je toekomst en die van onze kinderen? Kom dan naar de Klimaattafel op 13 december.

Machelen wil 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030. Een zeer ambitieuze doelstelling die inspanningen vraagt van zowel de gemeente zelf als van haar inwoners en bedrijven. De gemeente keurde onlangs het Europees Burgemeesterconvenant 2030 en het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. De komende maanden zal samen met sleutelfiguren uit verschillende sectoren gewerkt worden aan een klimaatactieplan.

Programma Klimaattafel

Plenair gedeelte met toelichting over de klimaatproblematiek, de uitdagingen en doelstellingen voor Machelen-Diegem.

Samen in dialoog rond 4 thema’s:

  • Klimaatgezond wonen en hernieuwbare energie
  • Duurzame mobiliteit
  • Anders consumeren
  • Gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte beperken

Inschrijven

Schrijf je in voor de klimaattafel via het online inschrijvingsformulier of telefonisch op 02 254 12 49.

Duid je favoriete thema’s aan waarover je graag mee aan tafel zit.

Praktisch

Maandag 13 december, om 19 uur in de polyvalente zaal aan de Bosveldsite (Heirbaan 9 in Machelen).

Gezien de huidige coronamaatregelen is een geldig CST en mondmasker verplicht.

Meer informatie vind je op www.machelen.be/klimaat.

Gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021 12.02 u.