Klimaattafel

grote weergave Flyer Klimaattafel (Gemeente Machelen) 1 ©Gemeente Machelen

Heb je ideeën en suggesties om onze gemeente energiezuiniger, veiliger en aangenamer te maken? Geef je graag mee vorm aan je toekomst en die van onze kinderen? Kom dan naar de Klimaattafel.
Machelen wil 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030. Een zeer ambitieuze doelstelling die inspanningen vraagt van zowel de gemeente zelf als van haar inwoners en bedrijven. De gemeente keurde onlangs het Europees Burgemeesterconvenant 2030 en het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. De komende maanden zal samen met sleutelfiguren uit verschillende sectoren gewerkt worden aan een klimaatactieplan.

Programma Klimaattafel

1. Plenair gedeelte met toelichting over de klimaatproblematiek, de uitdagingen en doelstellingen voor Machelen-Diegem.

2. Samen in dialoog rond 4 thema's:
- Klimaatgezond wonen en hernieuwbare energie
- Duurzame mobiliteit
- Anders consumeren
- Gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte beperken

Coronamaatregelen

Gezien de huidige coronamaatregelen is een geldig CST en mondmasker verplicht.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Polyvalente zaal Bosveld Site

Organisatie

Gemeente Machelen

Filter op categorie