Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt.

Maar er zijn heel wat uitzonderingen. Zo is leerplicht geen schoolplicht, en bestaat er een deeltijdse leerplicht voor jongeren vanaf 15 jaar. Lees alles in detail op de website van Onderwijs Vlaanderen.