Lindenplein en tunnel Haachtsesteenweg open Nieuws RSS

De herinrichting van het rondpunt en de tunnel aan de Koning Albertlaan (Lindenplein) is bijna een feit. De wegenis wordt vanaf 17 december open gesteld voor alle verkeer. Maar wees voorzichtig!

De Bosveldsite en de parking aan de site met ingang Heirbaan zijn dan terug bereikbaar.

Opgelet glad wegdek

Omwille van het koude weer is de toplaag van de asfaltverharding van het fietspad en de weg nog niet gerealiseerd. Het wegdek ligt dus nog niet op het definitieve niveau. 

Opgelet! Hierdoor wordt bij regen en winterse omstandigheden het water en de sneeuw niet afgevoerd. Dooizout mag ook niet gestrooid worden op de onderlaag. Dit kan leiden tot een glad wegdek. Voorzichtigheid is geboden.

Voor ieders veiligheid is de snelheid tijdelijk beperkt tot 20km/h.

Afwerking

De asfalteringswerken en het aanbrengen van de wegmarkeringen worden later uitgevoerd. De werken zullen 2 werkdagen in beslag nemen. De timing is weersafhankelijk.

Verlenging éénrichting Blijde Inkomststraat en de Melkstraat

Tijdens de werken aan het Lindeplein was de toegang tot de rotonde versperd. De Blijde Inkomststraat en de Melkstraat werden tijdelijk éénrichting. Deze tijdelijke éénrichting is positief bevonden in beide straten.

Omwille van de huidige werken aan de Woluwelaan wordt deze maatregel verlengd. In april – mei evalueren we de verkeerssituatie samen met de buurtbewoners.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Farys, Jeroen Defrancq via 02 456 02 45 of via Jeroen.Defrancq@farys.be.

Voor vragen of meldingen kan je terecht bij de gemeente via www.machelen.be/melden.

Gepubliceerd op woensdag 14 december 2022 10.40 u.